Loading Flash Menu
PDF Štampa El. poštaMilijana Niškanović
, diplomirani psiholog i grupno-analitički psihoterapeut. Diplomu psihologa stiče na Odsjeku psihologije Filozofskog fakulteta u Banjaluci. Diplomu grupno-analitičkog psihoterapeuta stiče u okviru Kliničkog kursa iz grupno-analitičke psihoterapije organizovanog od strane Udruženja grupnih analitičara- Beograd koje je član Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Mreže evropskih grupno-analitičkih trening institucija (E.G.A.T.I.N.)

Individualnom i grupno-analitičkom terapijom počela da se bavi u Psihološkom savjetovalištu OKC-a učestvujući u njegovom osnivanju.

Kao student radila na resocijalizaciji mladih u sukobu sa zakonom te praksu psihologa sticala u Centru za mentalno zdravlje  i Klinici za psihijatriju u Banjaluci.

Učestvovala u projektu „Uspostavljanje i jačanje centara za mentalno zdravlje BiH“ koji je realizovala Državna kancelarija za mentalno zdravlje BiH.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Irena Đumić
, diplomirani psiholog i grupno-analitički psihoterapeut. Diplomirala je psihologiju na odsjeku Psihologija pri Filozofskom fakultetu u Banjaluci.

Pohađala je edukaciju iz grupne analize organizovanu i vođenu od strane Udruženja grupnih analitičara- Beograd koje je član E.G.A.T.I.N.-a (Mreže evropskih grupno-analitičkih trening institucija) i Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Jedan je od osnivača Psihološkog savjetovališta pri OKC-u u Banjaluci, gdje je i radila kao psihoterapeut.

Bavi se individualnom te grupno analitičkom psihoterapijom, kao i savjetodavnim radom mladih i odraslih osoba sa različitim psihološkim smetnjama i poteškoćama u mentalnom i socijalnom funkcionisanju.

Učestvovala je u brojnim programima prevencije te psihološke podrške i pomoći različitim vulnerabilnim grupama: osobama sa traumatskim iskustvima, osobama sa invaliditetom, maloljetnim delinkventima, djeci i mladima bez roditeljskog staranja, te odraslima izloženim kontinuiranom stresu.

Jedan je od začetnika u realizaciji programa profesionalne orijentacije u Bosni i Hercegovini, te osmišljavanja baterije testova i savjetodavnog rada u ovoj oblasti.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tanja Stjepanović
, diplomirani psiholog i grupno-analitički psihoterapeut. Stekla je zvanje diplomirani psiholog na Odsjeku za psihologiju, Filozofski fakultet u Banjaluci.

Po završetku studija je odradila pripravnički staž na Psihijatrijskoj klinici u Banjaluci, nakon čega joj je uspješnim polaganjem stručnog ispita omogućeno da samostalno obavlja poslove psihologa.

Ima višegodišnje radno iskustvo u implementaciji i realizaciji projekata međunarodne nevladine organizacije „Save The Children“ i Centra za socijalni rad u Banjaluci.

Nakon petogodišnjeg stručnog usavršavanja iz oblasti psihoterapije „Grupna analiza“ (psihoanalitička terapija) pod vođstvom verifikovanih edukatora Udruženja grupnih analitičara iz Beograda, koji su sertifikovani od strane Evropske mreže grupno analitičkih trening institucija, E.G.A.T.I.N. (European Group-Analytic Training Institutions Network), stekla je uslove za obavljanje psihoterapijske prakse.

Jedan je od osnivača Psihološkog savjetovališta OKC-a. Kao član tima psihologa Savjetovališta ima višegodišnje iskustvo u obavljanju savjetodavnog i terapijskog rada sa adolescentima i odraslima.